In English
Instructions

1. Dial 578-1180 or 800 1180 for toll-free (fewer minutes)
2. Enter your 8 digit PIN number
3. Enter 00 + country code and the phone number

· Example: If you are calling the USA, enter 00 + 1 (country code) + 123 (area code) + 123-4567 (phone number) = 00 1 123 1234567

· Shortcuts
*1 = Redial the last number successfully dialed.
*7 = Activate pinless dialing (see below)
*9 = Info about the credit balance on your card.

· Pinless dialing
With GlobalCall's unique pinless dialing feature, you never have to use your PIN number again. Simply do as follows:
1. Dial 578-1180 from the phone you want to register
2. Enter your PIN number
3. When asked for your destination, press *7 (star + seven)

Now the phone number is registered to your PIN number. The next time you make a call, you no longer have to enter the PIN number. When you buy a new GlobalCall calling card, you simply repeat this process.
(Please note: Using Pinless dialing on a public phone may result in other people being able to call at your expense).


Leiðbeiningar


1. Hringdu í 578-1180 eða 800 1180 tollfrjálst (færri mínútur)
2. Sláðu inn 8 stafa PIN númer
3. Sláðu inn 00 + landsnúmer og síðan símanúmer · Dæmi: Fyrir símtal til Bandaríkjanna, sláðu inn 00 + 1 (landsnúmer) + 123 (svæðisnúmer) + 123-4567 (símanúmer) = 00 1 123 12334567

· Skammval
*1 = Endurval í síðasta númer sem svarað var í
*7 = Virkjun á hringingu án pin númers (sjá fyrir neðan)
*9 = Upplýsingar um inneignarstöðuna á kortinu.

· Hringing án PIN númers
Með einstakri virkni GlobalCall kortanna er hægt að hringja án þess að nota PIN númer. Þjónustan er virkjuð á eftirfarandi hátt:

1. Hringdu í 578-1180 úr þeim síma sem þú vilt nota
2. Sláðu inn PIN númer
3. Eftir að beðið er um símanúmer, ýttu á *7 (stjarna + sjö)

Nú er símanúmerið skráð við PIN númerið. Næst þegar þú hringir muntu ekki þurfa að slá það inn. Þegar keypt er nýtt GlobalCall kort eru skrefin hér að ofan endurtekin.
(A.t.h.: Vinsamlegast notið ekki almenningssíma fyrir þessa virkni þar sem aðrir geta þá hringt á þinn kostnað)


1. Wybierz 578-1180 lub 800 1180 - darmowy numer dost?powy (mniej minut na rozmow?)
2. Podaj swój numer PIN
3. Wybierz 00 + kod kraju, nast?pnie numer telefonu

· Przyk?ad:
Je?li dzwonisz do Polski, wybierz: 00 + 48(kod kraju) + 22(kierunkowy) + 1234567(numer telefonu) = 00 48 22 1234567
*1 = wybierz ponownie ostatni wybrany numer
*7 = aktywuj „pinless dialing – dzwonienie bez PINu” (zobacz poni?ej)

· Pinless dialing – dzwonienie bez PINu
GlobalCall’s oferuje specjaln? us?ug? Pinless dialing – dzwonienie bez Pinu – nie musisz u?ywa? numeru PIN nigdy wi?cej. Po prostu wykonaj kolejne kroki:

1. Wybierz 578-1180 z numeru telefonu, który chcesz zarejestrowa? w us?udze
2. Podaj swój nr PIN
3. Wci?nij *7 (kolejno: gwiazdka + 7)

Od teraz numer telefonu, z którego dzwonisz, jest zarejestrowany na Twój numer PIN. Ka?de Twoje nast?pne po??czenie z tego numeru nie wymaga ponownego podawania numeru PIN, jak d?ugo s? dost?pne ?rodki na Twojej karcie. (Prosz? pami?ta?: wykonuj?c t? czynno?? z telefonu publicznego, dajesz mo?liwo?? innym wykonania rozmów na Twój koszt!)

About GlobalCallEmail Us